Танилцуулга

Бүх төрлийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон хувиараа худалдаа наймаа эрхлэгчдэд зориулсан санхүүгийн бүртгэлийн аппликэйшн юм. Нэг хүн хэдэн ч бизнесийн санхүүгийн бүртгэлээ хөтлөх боломжтой. Үүсгэсэн бизнесээ бусадтайгаа хуваалцаж болдог ба хамтран бизнес эрхлэгчид болон хувьцаа эзэмшигчид санхүүгийн бүртгэлийг хэдэн ч талаас нь хянах боломжтой юм.

Орлого, Зарлагын бүртгэлийг ангилан нэг бүрчлэн бүртгэснээр сард хэдэн төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж байгаа нь автоматаар гарч ирэх юм. Мөн юунд их мөнгө зарлагадаад байгаагаа, ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс илүү ашигтай ажиллаж байгаагаа анализ хийж болно. Таны санхүүгийн бүртгэлийн дата, мэдээллүүд үүлэн буюу онлайн хадгалагдах учир та утсаа алдсан айх аюулгүй. Та санхүүгээ хэзээ ч, хаана ч онлайн байхад удирдаад явах боломжтой.

Мөн өрхийн болон хувийн санхүүгээ давхар хөтлөх боломжтой.
MyFin – Санхүүгээ атга.

Апп татаж авах холбоос

Апп ашиглах эрх нээлгэх

1 жилийн эрх 25,000₮

Хэрэглэгч та MyFin апп ашиглах нэг жилийн эрхийг доорх дансанд 25,000₮ гүйлгээ хийж нээлгэнэ үү. Төлбөр шилжүүлснээс хойш 10 минутын дараа таны эрх нээгдэх болно

Холбоо барих